Grundad 1882

Helsinge Lantmannagille rf. grundades redan 1882, vilket gör oss till en av Vandas äldsta föreningar.

Vår verksamhet

Helsinge Lantmannagille upprätthåller Vanda Lantbruksmuseum. I samband med museet anordnar vi också olika sorters musei- och hembygdsevenemang. Speciellt kan nämnas de årligen återkommande skördedagarna i september.

Våra fina utrymmen kan hyras för olika fest- och andra tillställningar via Pitopalvelu Ruokaräätäli..