Specialutställningar

Bild från specialutställningen om Sottungsby

Museet har sedan 2009 anordnat specialutställningar om Helsingebygdens byar. Hittills har specialutställningar anordnats om Käinby, Kyrkoby, Hanaböle, Sjöskog, Sottungsby och Kårböle.

Idéer till en utställning?

Har du idéer till en specialutställning eller till andra evenemang? Om, så kontakta oss med kontaktformuläret.