Museiverksamheten

Museibyggnaden Emil

Den snabba urbaniseringen i Vanda medför att spåren efter det gamla Helsinge, som förut varit ett utpräglat jordbrukssamhälle, utplånas i allt snabbare takt. För bevarandet av en del av stadens historiska arv startade Helsinge Lantmannagille i slutet av 1980-talet museiprojektet. Museet fyller ett behov främst till nytta för nyinflyttade, som vill lära känna sin nya hemort, men även för gamla Vandabor, som vill bekanta sig med sin stads historia.

Museet är ett tvåspråkigt lokalmuseum som inrymmer föremål och information om den gamla Helsingebygden som omfattar nuvarande Vanda stad samt delar av Helsingfors och Tusby.

Museet består av två byggnader: Emil och Maiju. Emil invigdes och togs i bruk år 2006. Byggnadens bottenvåning innehåller förutom det egentliga utställningsutrymmet också en möteslokal med tillgång till kök, kylskåp och frys. Möteslokalen som lämpar sig för ca 40 personer kan hyras under sommartid. I Emils andra våning finns Emils Vind, ett öppet utrymme med bord och stolar för ca 50 personer. Utrymmet påminner om en traditionell hövind och lämpar sig för olika typer av tillställningar under sommartiden. I den andra byggnaden, Maiju, finns bl.a. en fest- och mötessal som inrymmer över 100 personer, men som även lämpar sig för mindre sällskap. Maijus utrymmen kan användas året om.

Öppettider

Vanda lantbruksmuseum är öppet på beställning. Ta kontakt !

Vi ordnar gärna guidade turer för t.ex. dagis- och skolgrupper.

Pris:

Inträdesavgifterna till museet är:
Barn: 2 €
Vuxna: 4 €