Kyrkoby

St Lars kyrka
Sadel från 1700-talet
Bygatan

"Glimtar från Helsinge kyrkoby" hette den första specialutställningen om Helsingebygdens byar. Utställningen visades sommaren 2009 och 2010. Prosten Otto Weckström, verksam i Vanda i över 40 år (1922 - 1963) och legendarisk redan på sin tid, kom här åter till tal. Också häradsdomaren Fritiof Winberg på släktgården Nygrannas har haft stort inflytande på skeendet i Helsinge på sin tid och Nygrannas är i dag den äldsta av gårdarna i byn. Postvägen, som grundades på 1600-talet och Hattarnas krig (1741 – 1743) har också berört byn. "Helsinge har aldrig varit någon avkrok av världen", så skrev Otto Weckström i sin bok Från bondpojke till präst