Käinby

"Käinby - Från 1400-talet till nutid" var den andra i serien över specialutställningar om Helsingebygdens byar. Det rikliga bildmaterialet kombinerat med texter och föremål bjöd besökaren på intressant information om livet i Käinby från 1400-talet till nutid. Utställningen visades sommaren 2010 och 2011.