Vill du veta mera?
Kontakta oss med det här formuläret:

Jag vill att ni kontaktar mej

Kontaktuppgifter:

Helsinge Lantmannagille rf.
Vanda Lantbruksmuseum
Nybackagränden 2
01670 Vanda

info@vantaanmaatalousmuseo.fi
vantaanmaatalousmuseo.fi

Tfn 0500 315744 Kurt Eklund

F-nummer: 0220282-9


Gällande festutrymmen:

Pitopalvelu Ruokaräätäli

www.ruokaraatali.fi

ruokaraatali@gmail.com

Tfn 0405 482272 eller 044 2410101