Välkommen till Vanda Lantbruksmuseums ännu halvfärdiga nya sidor

OBS: PÅ grund av Covid-19 pandemin är både museet och museets festservice stängda för tillfället. Vi meddelar genast då vi igen kan betjäna. 

Museiverksamheten

Vanda Lantbruksmuseum är ett tvåspråkigt lokalmuseum med föremål och info om den forna Helsinge lantkommunen.

Se närmare på museiverksamheten-sidan 

Museets festservice

Förutom det egentliga museet har museet också speciellt för möten och olika festtillställingar planerade utrymmen som kan bokas tillsammans eller skilt

Se närmare under festservice-sidan