Välkommen till Vanda Lantbruksmuseums ännu halvfärdiga nya sidor

OBS: PÅ grund av Covid-19 pandemin anordnar vi inte i år vår traditionella skördedag. 

Museiverksamheten

Vanda Lantbruksmuseum är ett tvåspråkigt lokalmuseum med föremål och info om den forna Helsinge lantkommunen.

Se närmare på museiverksamheten-sidan 

Museets festservice

Förutom det egentliga museet har museet också speciellt för möten och olika festtillställingar planerade utrymmen som kan bokas tillsammans eller skilt

Se närmare under festservice-sidan