Hanaböle

Hanaböle kvarn målad av Hans Nummelin

Specialutställningen i museet mellan 1.5.2013.- 30.9.2014 behandlade Hanaböle by. Utställningen dokumenterades som en 48 sidors publikation som man kan bekanta sig med här. Museet säljer pappersversioner, både svensk- och finskspråkiga.

Utställningen som sattes ihop av Hanaböleborna själv var den tredje specialutställningen om Helsinge byar. 

Hanaböleborna beskriver själv sin utställning så här: ”Den här utställningen handlar om byn Hanaböle och Hanaböleborna förr och nu. Den berättar om gårdarna och familjerna som brukar och har brukat dem, den handlar om skolan och lärarinnan, om handelsmannen och hans son konstnären. Den berättar också om kvarnen där det maldes spannmål och sågades stock. Tidsperioden omspänner tiden från 1800-talet till nutid. 
Utställningen är gjord av de Hanabölebor som idag bebor byn.” 

Förutom avsnitten som beskriver själva utställningen har i denna bok också tagits med en del annat material som beskriver byn, dess gårdar och historia. Trots tilläggen är detta inget försök till en byahistoria - endast ett litet ytskrap...