Den bestående utställningen

I Emils bottenvåning finns den bestående museiutställningen. Där kan du bekanta dig med olika slags föremål som berör Vandas historia. Från större maskiner och redskap till mindre föremål som använts i hantverk och hemhushåll. Vid föremålen finns informationstext om föremålens användare och användningsplats.