Sottungsby

Vy från Högberget i början på 1900-talet

Specialutställningen mellan 1.5.2014.- 30.9.2017 behandlade Sottungsby under rubriken "Välkommen på en tidsresa till Sottungsby". Utställningen dokumenteras för tillfället och publikationen kan man bekanta sig med här genast då den blir färdig.