Suomeksi English

                       
Sommar 2010
 
Käinby - Från 1400-talet till nutid. Så heter årets byautställning över en av Vandas byar. Det rikliga bildmaterialet kombinerat med texter och föremål bjuder besökaren på intressant information om livet i Käinby, från 1400-talet till nutid. Utställningen är öppen för allmänheten under nomal besökstid för museet.
   
                       
   
Miljöer och historia kring Vanda å, fotoutställning av Sillböle Småhusförening rf. Bengt Erisson. Utställningnen omfattar bilder av miljöer, byggnader och kartor från olika tidsåldrar med betoning på Vanda ådal. Ån har genom tiderna alltid haft stor betydelse för den närliggande bosättningen. Utställningen är öppen till den 30.9.
                       
Sommar 2009
 
Glimtar från Helsinge kyrkoby heter sommarutställningen från 2009, som ännu är kvar i år. Prosten Otto Weckström, verksam i Vanda i över 40 år (1922 - 1963) och legendarisk redan på sin tid, kommer här åter till tal. Häradsdomaren Fritiof Winberg på släktgården Nygrannas har haft stort inflytande på skeendet i Helsinge på sin tid och Nygrannas är i dag den äldsta av gårdarna i byn. Postvägen, som grundades på 1600-talet och Hattarnas krig (1741 – 1743) har också berört byn. "Helsinge har aldrig varit någon avkrok av världen", så skrev Otto Weckström i sin bok Från bondpojke till präst. Välkommen och se!
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
Bygatan
 
Sadel från 1700-talet
 
Helsinge kyrka
                       
Bestående utställning
 
I Emils bottenvåning finns museiutställningen. Där kan man bekanta sig med olika slag av föremål som berör Vandas historia. Från större maskiner och redskap till mindre föremål som använts i hantverk och hemhushåll. Med föremålen följer även informationstext om föremålens användare och användningsplats.
   
                       
             
                       
 
Klicka på bilden för att se en större version
                       
Öppethållningstider
 
Museet är öppet från maj till september, söndagar klo 10-16. På vintern kan museet besökas enligt överenskommelse.
                       
Pris
  Vuxna 4€                  
  Barn 2€                  
                       
   
Grupper kan även utom normal öppethållningstid bekanta sig med utställningen genom att boka tid med museet på förhand.
                       
   

Guidning säkrast enligt överenskommelse. Det går även att beställa guidade turer för daghems- och skolgrupper

                       
Vanda Lantbruksmuseum Nybackagränden 2,  01670 Vanda tel. 09 8534670, 0500 315 744, 0400 880 539