Suomeksi English

         
Välkommen
  Ägare till Vanda Lantbruksmuseum är Helsinge Lantmannagille r.f. Vanda, en av stadens äldsta föreningar, grundad år 1882.  
 
   
 
Museet är ett tvåspråkigt lokalmuseum inrymmande föremål och information om den gamla Helsingebygden som omfattar nuvarande Vanda stad samt delar av Helsingfors och Tusby.
   
 
Museet är nybyggt och består av två byggnader: Emil och Maiju. Emil invigdes och togs i bruk år 2006. Byggnaden innehåller förutom utställningsutrymme i bottenvåningen en möteslokal i övre våningen med tillgång till kök, kyl- och frysskåp. Möteslokalen som lämpar sig för ca 50 personer kan hyras under sommartid. I den andra byggnaden, Maiju, finns en fest- och möteslokal som inrymmer upp till över 100 personer, men som även lämpar sig för mindre sällskap. Maijus utrymmen kan användas året om.
   
Den snabba urbaniseringen i Vanda medför att spåren efter det gamla Helsinge, som förut varit ett utpräglat jordbrukssamhälle,
    utplånas i allt snabbare takt. För bevarandet av en del av stadens    
   
historiska arv startade Helsinge Lantmannagille i slutet av 1980-talet museiprojektet. Museet fyller ett behov främst till nytta för nyinflyttade, som vill lära känna sin nya hemort, men även för gamla Vandabor, som vill bekanta sig med sin stads historia.
     
 
Läget i närheten av Vandaforsen, ett av Vandas kulturella centrer och närheten till Helsingfors-Vanda- flygfält, medför att även långväga turister lätt kan besöka museet.
Skörde- och museidag
  Skörde- och museidag lördagen den 21.9.2019 kl. 10.00-14.00. Programmet för dagen innehåller bl. a. förevisning av museiföremål och maskiner, ridning för barn, lotteri, kaffeservering, tröskning med tröskverk, plöjning med museitraktorer och direktförsäljning.  
   
Vanda Lantbruksmuseum Nybackagränden 2,  01670 Vanda tel. 09 8534670, 0500 315 744, 0400 880 539